رتبهنام رمزارزنمادقیمت (دلار دیجیتال)قیمت (تومان)تغییرات قیمت روزانهتغییرات قیمت هفتگی